Thursday, May 19, 2011

Conference: Mikveh: Space, Function, Law and Motive in Wroclaw, Poland.

Cologne, Germany. Mikveh. Parts of the mikveh date at least to the 9th century. Most of the impressive structure visible today was rebuilt during the Romanesque period. Photo: Samuel Gruber 2007.

Mikveh. Mss. illustration. German, c. 1428. Hamburg Staats und Universitatsbibliothek, Codex hebr 37 folio 79, verso, dtl. This is one of the earliest (the earliest?) known representation of a mikveh.

Conference: Mikveh: Space, Function, Law and Motive
in Wroclaw, Poland.

The 8th Wroclaw Conference in Jewish Studies is devoted to the them Mikveh: Space, Function, Law and Motive and will take place on May 25th-26th, 2011.

The conference is organized by the Jewish Studies Department of the Wroclaw University . The aim of the conference is to initiate interdisciplinary studies on the mikvah understood as a cultural and architectural space, connected with the tradition as well as the religious and state law. For more information please visit the website of the Jewish Studies Department of the Wroclaw University http://www.judaistyka.uni.wroc.pl/judaistyka

Siracusa (Sicily), Italy. Mikveh. Photo: Alberto Jona Falco in A. Sacerdoti, Guide to Jewish Italy.

Boskovice, Czech Rep. Mikveh in house basement across from synagogue. Photo: Samuel Gruber (2004)

Cleveland, Ohio (USA). Former mikveh, Morrison Ave. now Morrison Ave. Missionary Baptist Church, built 1925. Photo: Samuel Gruber (1997).

The conference language is Polish. Here is the schedule.

Conference Program (in Polish)

VIII Wrocławska Konferencja Judaistyczna
Mykwa – przestrzeń, funkcja, prawo i motyw


25 V 2011 (Instytut Filologii Polskiej, pl Nankiera 15, sala Nehringa)

9.45-10.45 otwarcie konferencji,
słowo wstępne:
Mariola Apanel (Urząd Miasta Wrocławia);
Rabin Icchak Rapoport (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu): Mykwa według halachy (prawa żydowskiego i haszkafy (ideologii żydowskiej)


I sesja ( prowadząca Joanna Lisek)
11.00-11.30 Marta Kowalska (Uniwersytet Wrocławski): Rytualne łaźnie żydowskie na przestrzeni wieków
11.30-12.00 Bartłomiej Stawiarski (Uniwersytet Wrocławski): Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu
12.00-12.30 Lara Lempertiene (Uniwersytet Wileński): O biednych niewiastach i białych koszulach (czystość rytualna w czasachWaadu Litewskiego)
12.30-13.00 Ignacy Einhorn (Zawodowe Studium Medyczne w Kłodzku): Uzdrawiająca moc wody – mykwa z punktu widzenia historyka medycyny

13.00-13.15 przerwa

II sesja (prowadząca Bella Szwarcman – Czarnota)
13.15-13.45 Karolina Szymaniak (Uniwersytet Jagielloński): Genderowe odczytanie motywu mykwy w literaturze jidysz
13.45-14.15 Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Problematyka mykw w księgach pamięci
14.15-14.45 Marzena Szugiero (Instytut Historii PAN): Obraz mykwy w reportażach Wandy Melcer Czarny ląd – Warszawa
14.45-15.15 Sylwia Karolak (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Uniwersum polskich zobowiązań – o Mykwie Piotra Rowickiego raz jeszcze
15.15-15.45 Anna Małecka: The Mikvah Project - o współczesnym doświadczeniu mykwy

15.45-17.30 przerwa obiadowa

17.30 zwiedzanie synagogi i mykwy wrocławskiej
19:00 film produkcji czeskiej Golet v udoli (1995), reż. Zeno Dostal, scenariusz na podstawie powieści Ivana Olbrachta - Jana Dudakova [Synagoga pod Białym Bocianem]


26 V 2011 (Instytut Filologii Polskiej, pl Nankiera 15, sala Nehringa)

III sesja (prowadząca Agnieszka Jagodzińska)
9.00-9.30 Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński): Cadyk w mykwie - rytuały oczyszczające Chaima Halberstama z Nowego Sącza (1793-1876)
9.30-10.00 Anna Ciałowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie): W mykwie na sadogórskim dworze
10.00-10.30 Piotr Grącikowski (Uniwersytet Wrocławski): Isze, nidde, mikwe - wierzenia, zwyczaje, przesądy ludu żydowskiego związane z menstruacją. Refleksje nad nienapisaną rozprawą Reginy Lilientalowej
10.30-11.00 Hanna Grzesiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza): ”Mikwa parties” – ich przebieg i znaczenie w życiu wybranych etnicznych grup żydowskich
11.00 – 11.15 przerwa


IV sesja (prowadząca Karolina Szymaniak)
11.15-11.45 Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego): Ochrona mykw w Polsce.
11.45-12.15 Grzegorz Syrek (Pracownia Architektoniczna ASPA), Jerzy Kichler (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu): Mykwa przy ulicy Włodkowica 9 we Wrocławiu - przestrzeń zapomniana – przestrzeń odzyskana
12.15-12.45 Agata Rybińska (Uniwersytet Wrocławski): Mykwa niechciana-mykwa zapomniana? - mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?
12.45-13.15 Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski): Przepisy prawne dotyczące mykw w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ich egzekwowanie na przykładzie powiatu włocławskiego

13.15-13.30 przerwa

V sesja (prowadząca Lara Lempertiene)

13.30-14.00 Bella Szwarcman-Czarnota (Stowarzyszenie „Midrasz”): Źródło Miriam w Torze i literaturze midraszowej
14.00-14.30 Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz (Instytut Badań Literackich PAN): Nowe rytuały związane z mykwą.O feministycznym podejściu do tradycji rytualnego oczyszczenia
14.30-15.00 Anna Wiatr: Brud i ‘oko patrzącego’. Żydowski feminizm wobec przepisów ablucji kobiet
15.00-15.30 Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Jona w paszczy ryby. Genderowe refleksje nad wodą Zamknięcie i podsumowanie konferencji

Organizatorzy:
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego
Związek Żydowskich Gmin Wyznaniowych w RP Odział Wrocław
Patronat:
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce
e-wydawnictwo.eu Portal Publikacji Naukowych

No comments: